10 till 19 år

tonåringar

I åldrarna 10 till 19 år börjar vi sakta lämna barndomen bakom oss. Lekfulla dagar och fritids ersätts snart med studerande, livsval och nya upplevelser. Det är även under denna period som de allra flesta utav oss kommer i kontakt med alkohol, droger eller våra första sexuella upplevelser. Tiden mellan vi är 10 till 19 är också den period då vi förändras och utvecklas mest. Vi går helt enkelt från att vara barn till tonåring, för att till sist bli vuxna individer. Vi formar och skapar vår identitet, och uppmärksamhet, social status och livsfrågor blir allt viktigare. Det är också under denna period som vi tenderar att fatta intresse för vissa saker, och våra fritidsaktiviteter blir en allt mer betydande del. Vissa utav oss fattar tycke för motorer och bilar, medan andra föredrar att meka isär datorer och lära sig om teknologi.

Som förälder märken man ofta en stor förändring, och ibland känner man inte igen barnet över huvud taget. Trots och illvilja gentemot föräldrarna tillhör mer regel än undantag, och det är också vid denna period som kompisar, grupptryck och en rad andra faktorer har stor betydelse. Något annat som man också märker vid denna ålder är att puberteten börjar få sin verkan, och tjejerna får sin första menstruation medan killar får allt mer basiska röster. Det kan alltså vara en väldigt intensiv, fartfylld och även förvirrande period för barnet såväl som för föräldrarna.

Nedan så kan du hitta mer fakta och statistik kring olika åldersgrupper i spannet 10 till 19 år.

10-12 år

Man kan säga att detta är första steget ut ur världen som barn, och in till världen som tonåring. Från att vilja ha nära och djupa relationer med föräldrarna vill man allt mer passa in och bli accepterad. Utvecklingen i denna ålder skiljer sig kraftigt, och vissa hamnar exempelvis i puberteten väldigt tidigt. Viljan att vara vuxen ökar, men kroppsligt och känslomässigt är man fortfarande ett barn.

I åldern 10 till 12 år är det vanligt förekommande att:

 • Man blir mer upptagen av kompisar, aktiviteter och hobbies.
 • Viljan att vara populär ökar, och bland tjejer är det vanligt att man börjar sminka sig, prova kläder m.m.
 • Riktade intressen mot till exempel hästar, datorer, idrott etc.
 • Man skaffar sin första Facebook, är aktiv i sociala medier och följer bloggar.
 • Många flickor hamnar i puberteten (vanligast mellan 9 till 11 års ålder), men även pojkar där puberteten brukar infinna sig mellan 10 – 13 års ålder.
 • Akne kan börja uppkomma, humörsvängningar m.m.
 • Månadspeng på 130 – 200 kronor
 • Barn kan börja intressera sig för sex och samlevnad

13 – 19 år

Under denna period så sker de mest intensiva förändringarna i ens liv. Man går från att vara ett barn på lågstadiet till att helt plötsligt börja högstadiet, och till sist gymnasiet. Det är vanligt att man funderar mycket över ens identitet, vad man ska bli, en drömmar och mål. Något annat som är väldigt vanligt är att man har sex för första gången, prövat alkohol eller cannabis samt börjar övningsköra eller ta körkort. Hela denna ålder är en mognadsfas, och skillnaden det är vanligt man fattar intresse för subkulturer eller tillhörighet genom till exempel gymnasieföreningar, kompiskretsar etc.

I denna ålder så är det vanligt att:

 • Man skaffar sig en klädstil, musiksmak samt prövar olika typer av gruppaktiviteter.
 • Man får sin första smartphone
 • Skaffar sitt första sommarjobb eller praktikplats, börjar tjäna egna pengar. Vid senare år (17-19) kan det även förekomma helgjobb
 • Man är i ännu högre utsträckning aktiv på internet, i sociala medier och bland bloggar. 59 % av alla pojkar och 68 % av alla flickor besöker Facebook dagligen i åldrarna 12 – 15 år. 84 % av pojkarna spelar något spel dagligen.
 • 90 % av alla svenskar förlorar oskulden under tonåren. Man upptäcker sexualdriften och engagerar sig mer åt utseende i form av kläder, smink eller träning. Det är även vid denna ålder som ens sexuella identitet visar sig, och 10 % av alla har homo eller bi-sexuella känslor
 • Hälften av alla vid 15 års ålder har någon gång prövat alkohol.
 • Var femte vid 16-17 års ålder har någon gång provat cannabis.
 • Var femte elev har ej fullständiga betyg när man går ut grundskolan
 • Månadspengen börjar vid 16-års ålder att ersättas av studiebidraget
 • 70 % av ungdomarna i 15-års ålder engagerar sig i någon form av fritidsaktivitet eller träning
 • Var tionde 15-åring blir bjuden på alkohol i hemmet (exempelvis vin till maten)
 • Många provar på brottsliga aktiviteter, som exempelvis graffiti, klotter, skadegörelse eller snatterier.

Ja, listan kan egentligen göras hur lång som helst. För det är helt enkel vid denna ålder som vi utvecklas allra mest, och vi förväntas för första gången agera som vuxna samt ta vuxna beslut. Vi blir betrodda med körkort, körlektioner, föremål, ekonomiskt ansvar, ansvar i skolan samt en rad andra områden. Ibland kan det vara svårt att möta förväntningarna, och det är vanligt att man saknar tiden ”när man var barn”.

Källor

 1. http://www.1177.se/Jamtland/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/Barn-och-unga-13-18-ar/Barnets-utveckling-13-18-ar/
 2. http://www.swedbank.se/privat/bara-for-barn-lyckoslanten/fickpengar/index.htm
 3. http://www.1177.se/Jamtland/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/barnets-utveckling-10-12-ar/Barnets-utveckling-10-12-ar/
 4. http://www.rfsu.se/sv/Sex–relationer/Sex-i-Sverige/
 5. http://www.soi2013.se/6-barn-och-ungdomar/tidiga-tonaren-12-15-ar/
 6. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/Stockholmsenkaten/Stockholmsenkaten%202012/Skola,%20fritid%20och%20f%C3%B6r%C3%A4ldrar%20%C3%A5k%202%202012.pdf
 7. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Provresultat/studieresultat-grundskolan/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *