par som är gravida

Oddsen att du som läser detta är mellan 20 – 29 år är tämligen stor. Trots allt så händer det massvis med saker som påverkar en, vilken man är samt ens värderingar i åldern mellan 20 – 29 år. Till en början byts bekväma studentdagar ut mot en för många kall och bister verklighet, där det ställs krav på att söka jobb, betala räkningar och bli en del av samhället. De allra flesta lyckas möta dessa krav, medan andra har det mer motigt och får kämpa lite hårdare.

Det är även vanligt att man utbildar sig vidare under denna period, eller så kanske man prövar på aktiviteter såsom volontärresande, backpacking eller jobba utomlands. Helt plötsligt står världen framför våra fötter känns det som, för det är inte bara systembolaget man får tillgång till. Utbildningar, möjligheten att flytta till annan ort, spänningen med att vara med i en studentkår, upprymdheten inför att jobba utomlands. Ja, många idag försöker ta tillvara på livet så mycket som möjligt under tiden mellan man är 20 till 29 år.

Det är dock inte alla som kanske har den möjligheten, och kanske befinner sig i en situation av utanförskap och ignorans från resten av samhället. Verkligheten idag är inte bara upplevelser och äventyr, för somliga kan det lika mycket handla om överlevnad. Uppväxten i en invandrartät & problemutsatt Stockholmsförort kan skilja sig markant mot uppväxten i ett gemytligt och lugnt villaområde i Djursholm.

Nedan så hittar du fakta och statistik kring alla möjliga sociala faktorer i åldrarna 20  – 30 år.

 • Bara 45 % av män vid 20-års ålder har flyttat hemifrån
 • 22,6 % av ungdomar upp till 24 år är arbetslösa
 • 7 av 10 är ensamboende i åldrarna 20 – 29 år
 • 1 av 10 får barn innan han eller hon fyller 29
 • 9 av 10 har en nära vän man kan anförtro
 • Den genomsnittliga examensåldern från högskola och universitet är 29.7 år
 • 7 av 10 har en gymnasieexamen med slutbetyg
 • Om du har ett jobb är det 25 % sannolikhet att du är deltidsanställd
 • 50 % av alla som byter jobb är mellan 20 – 29 år, så med stor säkerhet har du bytt jobb både en och två gånger
 • I åldrarna 19 till 23 år är det stor chans att du flyttar till en universitets- eller högskoleort för att studera. Vid åldrarna 24 till 28 så är det mer vanligt att man flyttar till storstäder. Hälften av dem som flyttar till ett annat län är i åldrarna 20 – 29 år.
 • I snitt har du hunnit flyttat 4 gånger under perioden mellan 20 – 29 år
 • 2.7 % av alla mellan 20 till 29 år har någon gång blivit misstänkta för ett brott
 • Var fjärde person dricker alkohol minst en gång i månaden
 • 52 % av männen är fysisk aktiva minst 60 minuter per dag, bland kvinnor är det 40 %
 • Nästan hälften av alla unga kvinnor har besvär med ängslan, oro eller ångest. Hos männen är det 25 %.
 • 22 % av alla männen snusar, och 7 % av alla kvinnor

Källor

 1. http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/Folkhalsoenkaten/Resultat-2008/Ungas-halsa-2006-2008.pdf
 2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/sv
 3. http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2010A01L/Inrikes_omflyttning.pdf
 4. http://www.bra.se/webdav/files/statistik/pdf/Sammanfattning_misstankta_2012.pdf
 5. http://www.gymnasium.se/sections/faq/faqqaa.aspx?questionid=4837
 6. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-per-manad/
 7. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0101_1980I05_BR_21_LE112SA0601.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *