Åren mellan 30 och 39 kan för många vara minst lika innehållsrika och fartfyllda som vid 20-års ålder. Många utav oss har vid det här laget skaffat en utbildning, tagit examen samt börjat jobbat. Vissa har hunnit skaffa barn eller till och med gifta sig, medan andra har flyttat in i sin första bostadsrätt. Denna period är ofta den period när vi många drabbas utav 30-års kriser och åldersnoja, för många är detta nämligen avgörande år för ens framtid när det kommer till såväl karriär som relationer. Men bara för man har passerat 30-strecket så finns det ingen anledning till ångest eller oro, och även om man inte hunnit med allt som man velat finns det gott om tid kvar.

Vad har de flesta uppnått under denna period då? Handlar det bara om barn och bostäder, eller finns det annan intressant statistik och fakta? Faktum är att det finns massvis med rolig, intressant och spännande fakta att djupdyka i.

I perioden mellan 30 – 39 år har många människor bland annat:

 • Cirka en tredjedel (34,4 %) har skaffat en högskoleutbildning
 • Ungefär 1 av 10 är rökare
 • 57 % av männen och 32 % lider av övervikt (BMI över 25)
 • En femtedel av alla mellan 30 – 39 år flyttar in i en gemensam lägenhet med en ny partner
 • Medelåldern bland män för sitt första barn är 32.4 år.
 • Över hälften av alla som bildar familj under denna period skaffar två stycken barn
 • Genomsnittsåldern för giftermål för män är 34.5 år och för kvinnor 31.9 år
 • Cirka 70 % av alla motionerar eller ägnar sig åt fysisk aktivitet mer än två gånger per vecka
 • Cirka 1 % är drabbad utav en allvarligare psykisk sjukdom
 • Skönhet och hälsa är för många viktigt. Vid denna ålder blir det populärare att använda hudvårdsprodukter och anti-rynk krämer. Kollagenproduktionen minskar och huden blir slappare bland annat.
 • Cirka 6 % av alla män eller kvinnor är sysslolösa (varken arbetar eller studerar)
 • Skulderna för människor mellan 30 – 39 år ligger i snitt på runt 400 000 SEK (studielån, bolån etc).
 • 80 % av alla människor under denna period har skulder
 • Ungefär 35 % bor i en bostadsrätt, och cirka 40 % i en hyresrätt
 • Ungefär 1 % är beroende av sjuk- eller aktivitetsersättning
 • Var femte lider av tandproblem

Källor

 1. http://www2.ne.su.se/ed/pdf/39-4-plmnjv.pdf
 2. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2010K03_TI_00_A05TI1003.pdf
 3. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0701_2012A01_BR_BE51BR1201.pdf
 4. http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/rapporter/Documents/0015_ombildningens_konsekvenser.pdf
 5. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet1/Fordjupningar/I-och-utanfor-arbetskraften/Sjuk–och-aktivitetsersattning/Personer-i-aldern-20-64-ar-med-sjuk–och-aktivitetsersattning-efter-sektor-och-alder-2011/
 6. http://www.stat.fi/til/velk/2007/velk_2007_2008-07-03_tie_001_sv.html
 7. http://www.tandlakarforbundet.se/Global/STF/Aktiviteter/fakta_munhalsa/fakta%20oral%20h%C3%A4lsa.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *