äldre kvinnaNär vi fyller 70 år så kan man med gott samvete säga att åldern hunnit ifatt en. Barnbarn har börjat växa upp, ens egna barn har blivit vuxna och befinner sig själv i medelåldern och våra liv börjar se lite annorlunda ut. Allt med som vi åldras ytterligare så märker vi helt plötsligt hur syn, hörsel och andra sinnen försämras. Vi får svårare att gå och det blir allt mer ansträngande att hålla en lika aktiv livsstil som förut. Vår hälsa betyder helt enkelt mycket mer, och alla påverkas vi i någon utsträckning utav den. Mellan 70 till 79 år händer det mycket i våra liv och vår vardag, och det är nu många år sedan många arbetade. Det känns näsan som att tillvaron går ner lite i hastighet, och man börjar förlita sig på allt fler mediciner och läkarbesök.

Vissa vid denna ålder börjar också upptäcka de tråkiga (men oundvikliga) delarna av livet då nära och kära går bort. Vi börjar ägna mer tid åt att tänka på testamentet och det som varit, istället för det som komma skall. Men livet är inte över bara för man passerat 70-sträcket, medellivslängden ökar idag och männen börjar knappa in på kvinnorna. De medicinska framstegen har varit viktiga under de senaste åren, och de sociala skillnaderna har utjämnats i vårt samhälle. Att åldras idag kan vara ansträngande, men samtidigt har mycket förbättras. Framtidens pensionärer och äldre population kommer att njuta av bättre sjukvård, längre livslängd samt fler hjälpmedel. Framtiden är dock inte här riktigt ännu, så hur ser det egentligen ut idag?

Bland annat kan du finna följande fakta och siffror för människor i åldrarna 70 – 79 år;

 • 66 % av männen är gifta, respektive 44 % av kvinnor. Bara 8 % av alla män är ogifta och så lite som 6 % för kvinnor.
 • Många har ett aktivt socialt liv, över hälften träffar nära vänner varje vecka. Bara 8 % känner sig ensamma.
 • Snittåldern för kvinnor är idag 84 år, för män är den 78 år. År 2060 har SCB beräknat att medellivslängden ska ha ökat till 87 år för kvinnor och 85 år för män.
 • Om man jämför minnesförmågan med när man var 25 år gammal så har den halverats
 • Man behöver tre gånger så mycket ljus jämfört som ung för att se tillräckligt när man läser
 • Vi lever dock allt mer friska och aktiva liv. Det är inte förrän vid 75 – 80 års ålder som vårt immunförsvar börjar bli nedsatt.
 • 1 av 100 70-åringar är åldersdement
 • 31 % av männen och 43 % av kvinnorna har nedsatt rörelseförmåga
 • Hälften av männen och var tredje kvinna har nedsatt hörsel
 • 1 av 10 röker
 • 1 av 10 konsumerar riskfyllda mängder alkohol

Källor

 1. http://old.pro.se/PRO-Struktur/Stockholm/samorg/samStockholm/Foreningar/Enskededalen/Om-foreningen/Ovrigt/
 2. http://www.unt.se/inc/print/aldrandet-satter-fart-direkt-1396986-default.aspx
 3. http://www.hi.se/Global/dokument/publikationer/2010/103128-aldrestatistik-2010.pdf
 4. http://www.folkhalsoguiden.se/upload/folkh%C3%A4lsoarbete/fhr2011/FHR2011del8_Aldre_web.pdf
 5. http://www.scb.se/statistik/BE/AA9999/2003M00/BE90S%C3%859901_02.pdf
 6. https://www.fhi.se/PageFiles/3257/r200448levnadsvanorhalsa0504.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *