0 till 9 år

barn

De tidigaste åren i våra liv är också de viktigaste, det är under denna period som grunden skapas där resten av livets byggstenar skall stå. Hos små barn märker man ofta en hissnande utveckling, och man märker hur spädbarnet sakta utvecklas till en liten 2-åring som helt plötsligt både lär sig krypa, gå och prata. Tiden som småbarnsförälder kan ofta få en att verkligen se på livet genom annorlunda linser, och de första staplande stegen är lika spännande som den första skoldagen.

En hel del småbarnsföräldrar ställer sig ofta frågan om barnets utveckling är normalt, och om alla steg kommer i rätt och tidsenlig ordning. För många kan det vara en lite oroande tid, det är inte ovanligt att man börjar ifrågasätta barnets utveckling och om allting verkligen är som det ska. Detta är dock helt normalt, och man bör komma ihåg att ett barns utveckling är en intensiv period. Momenten kan komma i ett rasande tempo under en kort och fartfylld period, eller så kan dem ske mindre frekvent fast under längre tid.

Om du fortsätter att läsa nedan så kommer du få reda på hur barnets utveckling ser ut i siffror, och vad man brukar ha lärt sig respektive börja lära sig. För att få reda på mer information kan du klicka på länkarna till de källor som angivits.

0 – 6 månader

De första 6 månaderna i våra liv är också det första äventyret. Det är under denna tid som vi kan börja komma i kontakt med den närmaste omgivningen, börja känna igen ansikten samt kontrollera våra rörelser i betydligt högre utsträckning.

Under de första 0 till 6 månaderna så börjar bland annat barnet med:

 • Synen förbättras och barnet ser inte lika suddigt
 • Det första leendet baserat på exempelvis igenkänning eller lek tittar fram
 • Barnet blir allt mer rörligt och kan balansera sitt eget huvud
 • Förmågan att känna igen personer, ansikten samt objekt
 • Bredare känslospektrum och större förmågor att uttrycka glädje, ilska, ledsamhet etc
 • ”Jaget” börjar formas och barnet börjar uppfatta sig själv som en individ som kan påverka omgivningen
 • Många barn börjar känna igen föremål, och kan även hitta delvis gömda sådana
 • Känslomässigt knyta sig till leksaker och visa ledsamhet när favoritleksaken försvinner
 • Kunna gripa och släppa saker
 • Utvecklat smaksinne (vill smaka på föremål, händer m.m)

1-2 år

Perioden mellan 1 -2 år är en sannerligen rolig tid för både föräldrarna och barnet. Det är vid denna tidpunkt som barnet tenderar att börja gå, säga sina första ord samt på ett helt annat sätt engagera sig i andra människor.

I åldrarna 1 till 2 år är det vanligt att barnet börjar:

 • Utveckla moral och etik, förmågan att skilja mellan rätt och fel samt till viss del greppa konsekvenser.
 • Mer tydligt få en egen vilja och en strävan att utveckla den
 • Barnet börjar gå i förskola
 • Säga sina första ord
 • Börja kunna skapa enklare tvåordsmeningar, samt ett vokabulär på runt tio stycken ord.
 • Barnet börjar kunna gå, stå på tå, springa samt klättra på möblemang
 • Motoriken förbättras även på fler sätt, och barnet brukar kunna rita streck eller bygga med klossar. Ibland även ta av sig sina egna strumpor eller till exempel en huvudbonad (mössa, keps etc.).
 • Kunna identifiera kroppsdelar samt peka ut vissa

3-4 år

Det har vid detta lag gått något år eller två sedan barnet lärde sig gå sina första steg, och det är vid denna tidpunkt som man märker att ordförrådet utvecklas mycket snabbt. Det är också vanligt att barnet lugnar ner sig lite, och är inte lika nyfiken som en 2-åring. Tidsuppfattning börjar även komma, och barnet kan identifiera igår och i morgon samt förstå innebörden av detta.

I åldrarna 3 till 4 år brukar även barnet börja med:

 • Börjar kunna rita cirklar och andra geometriska former
 • Lära sig de vanligaste färgerna
 • Väldigt lätt räkning (ett till tre)
 • Förbättrad tidsuppfattning
 • Tala tydligare och kunna berätta kortare sagor eller berättelser
 • Motoriken förbättras och man börjar kunna klä sig själv, sparka boll, skruva av lock på flaskor eller burkar samt gå upp och ner i trappor.
 • Rita av människor, ofta i form av så kallade ”huvudfotingar”
 • 27 % av alla barn kommer dagligen i kontakt med internet (via surfplatta, föräldrars mobiltelefon, dator etc.)

5-6 år

Vid denna tidpunkt så går barnet ofta sista året på förskolan, och det finns ofta en längtan efter att få börja den ”riktiga” skolan. Det är också vanligt förekommande att barnet börjar i allt högre utsträckning att bry sig om sitt utseende samt hur andra uppfattar honom eller henne. Viljan och strävan efter att bli omtyckt och någon att se upp till bland mindre barn kan visa sig.

Under denna period är det även vanligt att barnet börjar med:

 • Hantera toalettbesök själv
 • Klär sig själv
 • Kan lära sig att simma
 • Börjar lära sig att cykla
 • Högre självkännedom, vet hela sitt namn, adressen där man bor etc.
 • Visar högre förmåga på att skilja fantasi från verklighet samt fattar intresse för etik och moral samt handlande och konsekvenser.
 • Förmågan till att prata ökar ytterligare, och man börjar kunna bilda hela meningar som är grammatiskt korrekta. Historier, rim eller sång uppskattas och man är ofta mycket frågvis. Till exempel vill man lära sig färger, klockan eller kanske att skriva sitt eget namn.
 • Nästan hälften av alla 5 till 6-åringar använder smarta mobiler (smartphones) för att spela spel eller leka. Över hälften har också kommit i kontakt med samt använder internet.

8-9 år

Denna ålder är kantrad av psykisk utveckling, och en viss mognad sker. Det är vanligt att barnet funderar på stora livsfrågor, och ofta kan barnet pendla mellan att vara behövande för att nästa stund vilja vara självständig. Kompisar, fritidsaktiviteter och hobby börjar formas för att bli allt mer viktigt. Man strävar gärna efter att ha ett liv som till viss del är ”utanför” familjen, med till exempel kamrater eller idrott.

Vid denna ålder sker det också en hel del annat, och några utav dessa saker är bland annat:

 • Känslor visar sig på ett helt annat sätt. Det första logiska tänkandet har utvecklats och det är vanligt att man börjar fatta tycke för musik.
 • Man pendlar mellan att vilja vara vuxen och vilja vara barn. Det är vanligt att man inte visar känslor lika tydligt längre, och kanske istället väljer att dra sig undan och bearbeta dem själv.
 • Kompisar blir allt viktigare
 • Vuxnas auktoritet kan börja ifrågasättas, exempelvis lärarens eller föräldrarnas. Det är vanligt att barnet får en liten trotsperiod i skolan eller i hemmet.
 • Börja kunna hantera och förstå ironi och sarkasm.
 • Tillbringar ännu mer tid framför datorn eller teven, det blir allt vanligare att man använder internet, chattar med kompisar eller gör skoluppgifter.
 • Läs och skrivsvårigheter kan börja visa sig

Som du kanske noterar är åldern 8 till 9 år betydligt mer psykiskt och mentalt utvecklande än motoriskt och fysiskt.

Är du nyfiken på fakta och statistik för fler åldrar? Fortsätt välj bland menyvalen till vänster!

Källor

 1. http://www.1177.se/Jamtland/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/Det-forsta-levnadsaret/Barnets-utveckling-0-6-manader/
 2. http://www.1177.se/Jamtland/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/Sma-barn-1-5-ar/Barnets-utveckling-1-2-ar/
 3. https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf
 4. http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/Folkhalsoenkaten/Resultat%202010/Levnadsvanor-l%C3%A4gesrapport-2010.pdf
 5. http://www.1177.se/Jamtland/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/Sma-barn-1-5-ar/Barnets-utveckling-5-6-ar/
 6. http://www.1177.se/Jamtland/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/barnets-utveckling-10-12-ar/Barnets-utveckling-8-9-ar/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *