Äntligen är man färdigutbildad och många människor är sedan länge vana och inarbetade med karriär samt arbetsmarknad. Ens barn har börjat växa upp allt mer, och många ser sina en gång små 10-åriga pojkar och flickor ta studenten och börja skapa sina egna liv. Det är för många slutspurten på karriären, och man kan äntligen dra nytta utav livets frukter som erbjuds. Fritidshus, hobbyn såsom båtar eller bilar samt en trygg anställning är vardagsmat. Äntligen börjar man kunna skymta pensionering och lata dagar på terrasser långt bort i fjärran. Allt för många gånger finner man sig själv planera till sin pension, och somliga vill ta igen missad tid från de yngre dagarna genom att resa och röra på sig. Andra vill kanske istället spendera dagarna i lugn och ro vid köksbordet för att bara njuta av kaffet och den lediga tiden. Helt plötsligt finns det utrymme för att ägna sig åt fritidsintressen i betydligt högre utsträckning.

Ja perioden mellan 50 till 59 år är för många den bästa. Eventuella 40-årskriser har gått över och man börjar acceptera att åldern har kommit ikapp. Det spelar dock ingen roll om man är 18 eller 59, livet har minst lika mycket att erbjuda (om inte mer vid det sistnämnda). Men hur ser det egentligen ut bland landets 50 till 59-åringar? Hur mycket tjänar vi? Vad har vi hunnit med? Hur ser vår familj ut och hur bor vi? Du kan idag hitta massvis med demografi, statistik och siffror för den övre medelåldern. Nedan så går vi igenom intressanta mönster och trender. Hur bra stämmer du in på dem?

I perioden mellan 50 – 59 år hittar du bland annat att;

 • 14 % är någon form av biståndsmottagare (sjukskriven, arbetslös etc.)
 • Folk som närmar sig pensionsåldern är mer villiga att spara. I snitt sparar man 23 % av sina intäkter vid denna ålder.
 • Nästan 40 % sparar upp till 5 000 kronor per månad
 • 8 av 10 sparar i fonder
 • 10 % av alla män och 14 % förtidspensionerar sig
 • Medianvärdet för förvärvsinkomsten ligger på 284 000 SEK (kvinnor och män kombinerat) per år.
 • Skulder samt lån tenderar att ha minskat, medelvärdet är vid 50 – 59 år cirka 200 000 SEK
 • 3 av 4 äger en bostadsrätt
 • Ungefär 1 av 100 väljer att studera vid denna ålder
 • Motion är viktigt i denna ålder och det verkar vara något svenskar prioriterar. Hela 35 % motionerar fortfarande minst 2 gånger per vecka, och nästan 15 % fler än tre.
 • Cirka 48 % upplever någon form av problem med fysisk smärta eller besvär, omkring 18 % upplever ett nedsatt psykiskt välbefinnande
 • Omkring 10 % har en dålig eller mycket dålig hälsa, och omkring 63 % en god eller mycket god
 • 31 % (ungefär var tredje) äter för lite frukt och grönsaker
 • Nästan 20 % av alla kvinnor och 18 % av alla män är dagligrökare
 • 65 % av alla män och 50 % av alla kvinnor är överviktiga (BMI >25)
 • 76 % är gift eller sambo
 • Var femte man har inga barn, och var tionde kvinna har inga barn

Vill du hitta födelsedagspresenter till någon som fyller 50 år så kolla in Presenttips.se för bra förslag!

Källor

 1. http://media.amf.se/2013/02/14/60-plussare-sparar-mest/
 2. http://books.google.se/books?id=8-Y7GSM8ThsC&lpg=PA65&ots=DzT1-dAOro&dq=F%C3%B6rtidspension%2050-59%20%C3%A5r&hl=sv&pg=PA65#v=onepage&q=F%C3%B6rtidspension%2050-59%20%C3%A5r&f=false
 3. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2013A01_BR_14_A01BR1301.pdf
 4. http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0001/2009K01/LE0001_2009K01_TI_10_A05TI0901.pdf
 5. http://www.caliber.se/slott_eller_koja.pdf
 6. http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800085170/analys_9_06.pdf
 7. http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33190/cf_394/Idrott_och_motion_60-.PDF
 8. http://www.som.gu.se/digitalAssets/1288/1288248_kapitel_8.pdf
 9. http://www.vgregion.se/upload/Folkh%C3%A4lsa/Statistik/H%C3%A4lsa%20p%C3%A5%20lika%20villkor/allm%C3%A4nt%20h%C3%A4lsotillst%C3%A5nd.pdf
 10. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *