Perioden då man är mellan 60 till 69 år är för många synonymt med personlig utveckling, förändrad vardag och nya milstolpar i livet. Det är vid denna ålder de allra flesta går i pension, och det är också vid denna tidpunkt som många ser sina barn växa upp och själv bli vuxna. När vi går i pension så märker vi också hur vårt levnadssätt förändras, och vi får helt plötsligt betydligt mer fritid. De människor som har sparat flitigt under sina verksamma yrkesår ses ofta köpa fritidshus eller en ny motorcykel. Man kan nästan säga att denna period är en tid av lugn och stiltje, då vi äntligen får en chans att andas ut och bara vara oss själva.

Rent ekonomiskt så brukar vår plånbok uppleva större lättnader till följd av att lån och skulder har betalats av, och vi har generellt mer finansiella tillgångar och medel vid denna ålder. För många är det dock inte bara sötebrödsdagar, utan åldern gör sig faktiskt även påmind. Vår hud blir slappare, rynkor börjar synas i allt högre utsträckning och en och annan krämpa börjar göra sig påmind. Sjukhusbesök, rutinkontroller och hälsa blir en allt större del utav vår vardag – och det blir lite jobbigare att vara ute och gå när det är halt.

Så hur ser det egentligen ut under denna period? Hur mår vi? Hur bra äter vi och hur ser våra levnadsvanor ut? Svaret på dessa frågor samt en rad andra hittar du om du fortsätter läsa nedanför. Under perioden 60 – 69 år så kan vi bland annat mäta följande siffror;

 • Var femte är ensamstående av såväl män som kvinnor
 • 22 % av kvinnor och 18 % av männen är frånskilda
 • 1 av 5 har inte skaffat barn
 • 72 % har bildat en familj
 • 15 % av kvinnorna röker dagligen och cirka 10 % av männen
 • Nästan 50 % av alla män och kvinnor upplever någon form av problem med cirkulationen (högt blodtryck, hjärtsjukdom etc)
 • 38 % av alla män får nedsatt hörsel, och cirka 22 % av alla kvinnor
 • Omkring 70 % motionerar minst en gång per vecka
 • 10 % av alla män och 15 % av alla kvinnor upplever problem med psykisk ohälsa (depression, ensamhetskänslor, ångest m.m.)
 • 38 % av alla kvinnor och 30 % av alla män har hunnit med en eftergymnasial utbildning
 • 96 % har vid 65 – 67 år en ålderspension
 • För män & kvinnor är årsbeloppet för ålderspension i snitt 250 000 kronor respektive 170 000 kronor
 • Den som går i pension har i snitt arbetat under 45 år av sitt liv
 • Lite äldre människors datorvanor ser annorlunda ut jämfört med yngres. Visste du att omkring 14 % använder inte internet överhuvudtaget?
 • Omkring 50 % tar minst en veckas semesterresa per år
 • Varannan person har tillgång till ett fritidshus

Källor

 1. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf
 2. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/AA9998_2009A01_BR_A40BR1102.pdf
 3. http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2013/April/Pension-i-fem-ar-mer/
 4. http://www.soi2013.se/1-stabilitet/hur-manga-anvander-inte-internet/
 5. http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/2012A01B/Fritid_tabell_%202012_130919.xls
 6. http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/2012A01B/Sociala_relationer_tabell_2012.xls
 7. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ULFSILC/12202/2012A02B/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *